• Ulica_Ruđera_Boškovića_Kampus_Split_1
  • Ulica_Ruđera_Boškovića_Kampus_Split_2
  • Ulica_Ruđera_Boškovića_Kampus_Split_3
  • Ulica_Ruđera_Boškovića_Kampus_Split_4

ULICA RUĐERA BOŠKOVIĆA

SPLIT

Impozantna "Sveučilišna ulica", koso postavljena unutar mreže nekadašnje ortogonalne rimske centurijacije zemljišta, ponovljeni je "cardo" Dioklecijanove palače u projektu Splita 3. Zamišljena je kao generator događanja u ovom novom stambenom dijelu grada. Ova pješačka šetnica trebala je povezati obalnu liniju na jugu i sveučilišni kampus na sjeveru, no moru se do danas nije približila, a gradnja pješačkog mosta prema kampusu tek je realizirana 2010. godine.

U presjeku istok-zapad ovu ulicu definiraju sa svake strane po jedna jednokatna ili dvokatna poslovna građevina s komercijalnim sadržajima u uvučenom prizemlju i višekatna stambena zgrada u drugom planu. Naglašeni volumen posljednjih dviju etaža i izražene dionice vertikalnih komunikacija dominirajući su motivi sva četiri stambena objekta ove ulice koja na najupečatljiviji način afirmira postulate urbanističkog koncepta Splita 3. U suterenu ispod glavne pješačke komunikacije riješena su kaskadna parkirališta za stanare.

Slični projekti

pogledaj ih sve
preloader